8 Kasım 2010 Pazartesi

Avcı, cemaat içi çatışmaya mı kurban gitti?

Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine sebep olan gelişmelerin altında cemaaet içi çatışmanın yattığı iddia ediliyor.
Gülen Cemaatinin polis imamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil’in deşifre edilmesini cemaatin eski polis imamı Kemalettin Özdemir sağlamış.

Yazdığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar” kitabı ile Türkiye’nin gündemini değiştiren Eskişehir Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın Fethullah Gülen cemaatindeki bir iç çatışmanın tarafı olduğu iddia edildi. Cemaatin eski Polis imamı Kemalettin Özdemir ekibi ile yeni polis imamı Osman Hilmi Özdil’in ekibi arasında bir iç çatışmanın yaşandığı, Hanefi Avcı’nın eski Polis imamı Kemalettin Özdemir ekibi içinde yer aldığı belirlendi.

İMAMLAR ÇATIŞMASI

Hanefi Avcı’nın “Haliç’te Yaşayan Simonlar” kitabındaki iddiaları çürütmek amacıyla Polis Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Önder Aytaç tarafından kaleme alınan “Hanefi Avcı’nın Çenesi ve Paranoyaları” isimli karşı kitapta cemaat içi çatışmanın şifreleri deşifre edildi. Kitapta yer alan ifadelere bakıldığında Önder Aytaç’ın da yeni polis imamı Osman Hilmi Özdil’in ekibi içinde yer aldığı ortaya çıktı. Önder Aytaç açık biçimde Hanefi Avcı’nın eski polis imamı Kemalettin Özdemir ile İsmail Büyükçelebi’nin maşası olduğunu dile getirdi.

LİDERLİK KAVGASI MI?

Cemaatin önde gelenlerinden bir isim de cemaat içi çatışmanın Gülen’in ölümünden sonra liderlik kavgasının yattığını söylüyor. Bu kişinin iddiasına göre İsmail Büyükçelebi, Fethullah Gülen’den sonra cemaatin liderliği koltuğuna oturmak için yerini sağlamlaştırmak adına bazı operasyonlar yapıyor.

ÇATIŞMA YENİ Mİ?

Fethullah Gülen cemaatinin diğer devlet kurumları gibi polis teşkilatı içinde de örgütlendiği öteden beri kamuoyunda biliniyor. Birçok polis şefi yirmi yıldan beri polis teşkilatı içinde farklı bir yapılanmadan söz etmiş ve bu hususta çeşitli raporlar hazırlanmıştı.
Yapılan araştırmalar polis teşkilatı içindeki yapılanmanın otuz yıl öncesine dayandığını ortaya çıkardı. Cemaatin eski Polis imamı Kemalettin Özdemir’in imamlığında yıllardır yürütülen bu çalışmalar daha çok eğitim ağırlıklı ve kadro yetiştirmeye yönelik devam ederken, yeni polis imamı Osman Hilmi Özdil’in vazifeye getirilmesini ardından operasyonel faaliyetler içine girildiği iddia edildi. Yeni ekip tarafından geliştirilen strateji ile devletin en gizli bilgileri cemaatin en üst düzey yöneticilerine verilmeye başlanmış ve bu bilgiler değişik operasyonlarda kullanılma yoluna gidilmişti. Bu yeni durumdan rahatsız olan ve eski polis imamı Kemalettin Özdemir ekibi, yeni polis imamı Osman Hilmi Özdil ve ekibini ekarte edebilmek için yıllarca uğraştı. Bunun için birçok raporlar hazırlanarak cemaatin lideri Fethullah Gülen’e ve önde gelen yöneticilere verildi. Ancak bütün bu gayretler Osman Hilmi Özdil’in ekibinin yaptığı operasyonel faaliyetlerin önüne geçemedi.

ESKİ EKİP DÜĞMEYE BASIYOR

Kozanlı Ömer ve ekibinin polis içerisindeki operasyonel faaliyetleri ve aldıkları istihbaratlarla devletin değişik kurumlarında yaptıkları girişimler sonunda cemaatin kamuoyu önünde zor duruma düşürülmesi eski polis imamı Kemalettin Özdemir ve ekibini harekete geçirdi.

Kemalettin Özdemir ekibi içinde yer alan ve yıllarca emniyet içindeki örgütlenmede kilit rol oynayan Hanefi Avcı devreye sokularak, yeni polis imamı ve ekibinin deşifre edilmesine karar verildi. Hanefi Avcı daha önceleri kaleme aldığı kitabına “Cemaat” isimli bir bölüm ekleyerek düğmeye bastı. Hanefi Avcı kitabının Cemaat bölümünde yeni polis imamı Kozanlı Ömer ve ekibinin polis teşkilatını yönetecek kabiliyette olmadığını, polislerden toplanan aidatlarla lüks bir hayat yaşadıklarını ve kendi başlarına buyruk olduklarını dile getirmişti. (Bkz. Haliçte Yaşayan Simonlar, Sayfa 557-562)

KOZANLI ÖMER VE EKİBİ KARŞI ATAKTA

Eski Polis imamı Kemalettin Özdemir’in Hanefi Avcı ile işbirliği yaparak giriştiği operasyona karşı Kozanlı Ömer ve ekibi hemen karşı atağa geçerek önce Hanefi Avcı’yı kamuoyunda küçük düşürücü haberler üretti. Ardından da yeni ekibin medya sözcüsü görevini yürüten Önder Aytaç’a “Hanefi Avcı’nın Çenesi ve Paranoyaları” isimli bir kitap yazdırarak çatışmanın şifreleri deşifre edildi.
Dr. Önder Aytaç, cemaat içi iki ekibin çatışmasının şifrelerini kitabının sayfalarında şöyle deşifre etti:
“Hanefi Avcı medya maymunu mu yoksa Kemalettin Hamit’in maşası mı? Kanımızca Avcı’yı anlamak için Kemalettin Hamit’i de Servet gibi dostlara sahip İlhan Ahmet Büyükçelebi’yi de iyi tahlil etmek lazım. Fethullah Gülen hareketi bağlamında dünkü çocuk bile sayılmayacak Hanefi Avcı’ya yardımcı olan ‘İçerideki yabancı muhteris’ Kemal’e ermiş bir çakma hoca, gizliden gizliye yaptığı iktidar mücadelesini, dışarıdan bakınca ‘Said’ oğlu gibi olan davranışlarını, içeriden bakınca da kokuşmaya, tefessühe ve içten içe kahrolası iktidar(sızlık) hislerinin zebunu olma durumuna gelinmesinin paradigmaları mı söz konusudur acaba”? (Bkz. “Hanefi Avcı’nın Çenesi ve Paranoyaları” s.33-34)
“Kanımızca, cemaatin içindeki bazı muhteris ve Kemal’e ermiş bir kısım çakma hoca ile makam mansıp sahibi olmak isteyen bir kısım çakma cemaatçi gibi gözüken ve süfli bir hayat yaşayan az sayıdaki bazı emniyetçilerin, sırf menfaat bağlamındaki birliktelikleri, acaba Hanefi Avıc ile de bütünleşmiş ve ortaya bu eserin çıkmasına mı vesile olmuştur?”(Bkz. “Hanefi Avcı’nın Çenesi ve Paranoyaları” s. 112)

İÇERİDEKİ MUHTERİS!

Önder Aytaç, “İçerideki yabancı muhteris Kemal’e ermiş bir çakma hoca” dediği kişinin cemaatin eski imamı Kemalettin Özdemir olduğu biliniyor. Önder Aytaç açık biçimde Hanefi Avcı’nın cemaatin eski polis imamı Kemalettin Özdemir’in maşası olduğunu beyan ediyor. Önder Aytaç’ın bu yazısında adı geçen Kemalettin Hamit, Said Özdemir’in oğlu. Yazıda da bu açık biçimde ortaya konuyor. İlhan Ahmet Büyükçelebi’nin de cemaatin önde gelen ağabeylerinden İsmail Büyükçelebi’nin olduğunu cemaatin içyapısını bilenler söylemektedir.

Cemaatin önde gelenlerinden ismini vermek istemeyen biri de cemaat içi çatışmanın Gülen’in ölümünden sonra liderlik kavgasının yattığını söylüyor. Bu kişinin iddiasına göre İsmail Büyükçelebi, Fethullah Gülen’den sonra cemaatin liderliği koltuğuna oturmak için yerini sağlamlaştırmak adına cemaatin çeşitli birimlerinde bazı operasyonlar yapıyor. Kozanlı Ömer ekibinin etkisizleştirilmesi de böyle bir operasyonun bir parçası ve bir taşla birkaç kuşun vurulduğu iddia ediliyor.

KEMALETTİN ÖZDEMİR KİM?

Eski polis imamı Kemalettin Özdemir, Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Said Özdemir’in oğlu. İlahiyatçı olan Kemalettin Özdemir bir yandan cemaatin polis hizmetlerinin imamlığını yürütürken diğer yandan da akademik kariyerini tamamlayarak Profesör oldu. Halen Sakarya Üniversitesinde öğretim üyeliği görevinde bulunmaktadır.
Yıllardır büyük bir emek ve başarıyla yürüttüğü polis hizmetlerinin siyasi bazı oyunlara alet edildiğine içerleyen ve cemaatin siyasetten uzak kalmasını savunan Kemalettin Özdemir, yeni ekibin çalışmalarının cemaate büyük zararlar getireceğine emindi. Bunun için Hanefi Avcı ile işbirliği yaparak yeni ekibin pasifleştirilmesi için düğmeye bastı.
Cemaatin eski polis imamının Hanefi Avcı ile işbirliği yaparak yeni polis imamını deşifre etmesinin ve cemaat içindeki çatışmaların Fethullah Gülen’i oldukça rahatsız ettiği de yakın çevresi tarafından dile getirilmektedir.

KOZANLI ÖMER KİM?

Fethullah Gülen cemaatinin polis yapılanmasındaki imamlığını yürüten ve kod adı Kozanlı Ömer olan kişinin gerçek adı Osman Hilmi Özdil. Kozanlı Ömer bu görevi beş yıl önce Kemalettin Özdemir’den devraldı.
Hanefi Avcı’nın kitabında iddia ettiğine göre Kozanlı Ömer’i MİT Müsteşarlığı ve askeri istihbarat birimleri gerçek adıyla biliyor ve takip ediyor.

Kozanlı Ömer’in USAK isimli araştırma merkezinin danışmanı olduğuna ilişkin bir kartvizit taşıdığı da iddia ediliyor. Kozanlı Ömer ile ilgili başka bir iddia da bizzat Başbakanın çok yakınında bulunan M.A. isimli bir danışman tarafından başbakana Cemaatin polis imamı olarak tanıtıldığı yönünde.

Avcı’nın kitabında yer alan başka bir iddiaya göre ise Kozanlı Ömer, ABD’den çıkışı esnasında da sorgulanmış, bilgisayarı dahil üzerinde ve bagajda bulunan bütün bilgi ve belge niteliğindeki eşyanın kopyası alınmış ve bunların bir kopyası da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmiş.

Yine Hanefi Avcı’nın kitabında yer alan cemaat içi bir belgede de Kozanlı Ömer ve ekibinin kontrolden çıktığı, cemaatin prensiplerine uygun davranışlarda bulunmadıkları, emniyet içindeki cemaate ait polisler ve müdürlerin isim listelerinin ulu orta elden ele dolaştığı da iddia edilmekte ve bazı maddeler şöyle sıralanmaktadır:

- Tayin, terfi ve atamalarda hizmetin rolü arkadaşlar üzerinde bir baskı ve korku aracı olarak kullanılmaktadır.

- Himmetlerin kullanımında gerekli özen gösterilmemektedir. Polisler maaşlarının belli kısmını cemaate veriyor. Ancak Ömer Bey’in Makedonya ve Almanya seyahatlerindeki lüks harcamaları polislerin dikkatinden kaçmıyor.

- Yakışıksız davranışlar sebebiyle bazı arkadaşlarımız meslekten istifa ederek başka kurumlara geçmiş ve emekliliklerini istemişlerdir.

- Çok mahrem mevzular her ortamda neye hizmet edeceği bilinmeksiniz konuşulmakta, reklam konusu haline getirilmektedir. (YAŞ, MGK, Ergenekon, parti kapatılması, L. E. N. V., vb.) HE’nin davası için rüşvet verildiği, telefonların dinlendiği, bir Yargıtay üyesinin evinin teşrifatının yapıldığı gibi konular Ömer Bey ve ekibi tarafından herkesle rahatlıkla paylaşılmaktadır.

- Hizmetteki büyük ağabeylerimiz ile çeşitli kurumlardaki arkadaşlarımızın telefonları Ömer Bey’in talimatı ile dinlenmiştir. İrtibat bilgilerine bakılmıştır.